Get Adobe Flash player

เข้าสู่่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

054426
วันนี้
ทั้งหมด
30
54426

ไอพีของคุณ : 54.159.105.39

ออนไลน์

ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

 ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.992231147488821.1073741852.237726439605966&type=3

ไหว้ครู 11 มิ.ย. 58

ไหว้ครูปี58

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.983356938376242.1073741851.237726439605966&type=3

สัมมนาเตรียมความพร้อมครู 5 โรงเรียนขนาดเล็ก

 

สัมมนาเตรียมความพร้อมครู 5 โรงเรียนขนาดเล็ก

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.983355591709710.1073741850.237726439605966&type=3

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 24 พ.ค. 58

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 58


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.983353415043261.1073741849.237726439605966&type=3

กิจกรรมรับประกาศนียบัตร

กิจกรรมรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา

กิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาวสาคลี

กิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาวสาคลี ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา ปีการศึกษา 2557


ผู้อำนวยการโรงเรียนนายนาวี  ทรัพย์ห่วง

แสดงความคิดเห็น

Latest Message: 3 years, 7 months ago
  • piyanut : ...
  • piyanut : ทดสอบ
  • piyanut : กิจอยู่มะ

Only registered users are allowed to post

Contribute!
Books!
Shop!