Get Adobe Flash player

เข้าสู่่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

052519
วันนี้
ทั้งหมด
18
52519

ไอพีของคุณ : 54.196.79.241

ออนไลน์

บรรยากาศการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

บรรยากาศการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดย
นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา
นายสุชิน มั่นศีล
นางสุรีย์ สุวรรณภาค
ว่าที่ ร.ท.ถวัลย์ จันทร์เพ็ง
วันที่ 2 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา

วันสุนทรภู่โ

กิจกรรมวันสุนทรภู่โรงเรียนสาคลีวิทยา โดยมีนางธราภรณ์  พรหมคชผู้อำนวยการโรงเรียนสาคลีวิทยามาเปิดพิธีพร้อมชมการแสดงละครของนักเรียนพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมที่ทางหมวดภาษาไทยจัดขึ้น เช่น คัดลายมือ แต่งกลอน ฯลฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนสาคลีวิทยาจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดโดยมีนางธราภรณ์  พรหมคชผู้อำนวยการโรงเรียนสาคลีวิทยามาเปิดพิธีพร้อมบุคลากรจาก อบต.สามตุ่มและชุมชน วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ประชุมประกันคุณภาพภายใน

14 มิ.ย. 57 ประชุมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา

คณะศิษย์เก่ามักกะสันและโรงพยาบาลภูมิพล

14 มิ.ย. 57 คณะศิษย์เก่ามักกะสันและโรงพยาบาลภูมิพล มอบบริจาคชุดกีฬาและหนังสือให้กับโรงเรียนสาคลีวิทยาพร้อมกับเงินค่าใช้จ่ายการแต่งตัวการรำของนักเรียน

กิจกรรมขยับกายสบายชีวีวิถีพุท

13 มิ.ย. 57 โรงเรียนสาคลีวิทยาจัดกิจกรรมขยับกายสบายชีวีวิถีพุท โดยมีวิทยากรครูและนักเรียนมาจากโรงเรียนบางซ้ายวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายนาวี  ทรัพย์ห่วง

แสดงความคิดเห็น

Latest Message: 3 years, 5 months ago
  • piyanut : ...
  • piyanut : ทดสอบ
  • piyanut : กิจอยู่มะ

Only registered users are allowed to post

Contribute!
Books!
Shop!